Select your language

Fabriek en Kaas Maker

Karoo Melkbok Produkte logo

Eerste Melk Sessie

Kaasmaker

Stal

Die stal wat vandag gebruik word, was vroeër die Merino ram stal op Biesiespoort. Veranderings is aangebring en die stal is omskep in 'n outomatiese 9-punt melkmasjien stal. Ooie ontvang net die beste voeding, wat ad-lip toegedien word.

Ooie word gereeld sorgvuldig ondersoek vir enige gesondheids defekte. 'n Baie hoë standaard van hiegiene word in die stal gehandhaaf en die bokke moet teen alle tye rustig gehou word vir optimale melk lewering.

Karoo Bokmelkprodukte se stal word slegs deur twee personeele lede beman. Die melkstal is dus ingerig dat daar met gemak 40 bokke op een slag gemelk kan word. Die melkery kan 'n kapasiteit van 1000 bokke hanteer. Wiese Besigheids Trust beplan om binne die volgende vyf jaar hierdie kapasiteit bokke te melk. Hierdie is ook een van weinige fabrieke waar die melk direk na die verwerkingsfabriek gepomp word.

Elke volwasse bok lewer 'n gemiddelde van 4L melk per dag, waar die eerste laktasie bokke slegs 1.7L melk per dag lewer.


Fabriek

Wiese Besigheids Trust het hierdie moderne en top standaard kaas fabriek aan die begin van 2011 begin oprig. Daar word al vanaf 15 Augustus 2011 in hierdie fabriek kaas gemaak. Die volgende beplanning en uitbreiding is die oprigting van 'n restaurant op Biesiespoort.

Tydens Mei en Junie elke jaar word die fabriek gesluit vir die onderhoud aan masjiene en toerusting. Verkope word egter nie gestop nie, aangesien daar in die vorige maande vooraad voorsiening gamaak is vir hierdie tydperk.


Kaasmaker

Een aand oor 'n glasie wyn het Eckard Leicher, eienaar en kaasmaker van La Montenars in Ashton aangebied om vir Jan Wiese tou wys te kom maak met die kaasmakery. Eckard het meer as net gehelp om te leer kaasmaak, hy het sy kennis en tyd vir ons gegee. Karoo Bokmelkprodukte het baie dank aan hom verskuldig.

Aanvanklik het Jan self kaas gemaak, maar as gevolg van ander boerdery verpligtinge is ‘n kaasmaker aangestel. Ons is gelukkig  om ‘n bekwame kaasmaker, Aubrey Potgieter, aan die stuur van die fabriek te hê. Hy het deur die jare al vele toekennings gekry vir sy kaas.